RUSF - Ready to Use Supplementary Food

Forskning på ernæring

I samarbeid med Verdens Matvareprogram (WFP) har GC Rieber Compact startet et forskningsprosjekt på ernæring. En akseptabilitetsstudie på et nyutviklet komprimert ernæringsprodukt (RUSF – Ready to Use Supplementary Food), skal gjennomføres i Burkina Faso i Afrika.

Behandling av moderat akutt underernæring (MAM) har vesentlig vært gitt ved peanøttbaserte produkter med relativ kort holdbarhet og som må lagres under 30°C. Det nye produktet er i hovedsak basert på hvete, vegetabilske oljer, sukker, havre og melkepulver, tilsatt vitaminer og mineraler. Dette er tilgjengelige råvarer med god holdbarhet, som derved gir bedre tilgang og logistikk.

Studien skal resultere i en offentlig forskningsrapport som forventes ferdig våren 2015.