Leder av Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin, Bettina Husebø, snakketr om "Et verdig liv i alderdommen".

Oseana kunst- og kultursenter

Formidlingsprogrammet «En kulturell møteplass for seniorer» trakk mer enn fulle hus på sitt første arrangement. Leder av Senter for Alders- og Sykehjemsmedisin (SEFAS), Bettina Husebø snakket om «Et verdig liv i alderdommen».