Barn på Smøråsfjellet i Bergen

Formål og styring

Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter.

Stiftelser

StiftelseOpprettet

G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel.

1929

P.G. Rieber og hustru født Martens Legat 

1899

GC Rieber AS Understøttelsesfond 

1917

Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond 

1998

Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

2000

Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier

2012

 

Firmaet G.C. Rieber & Co AS ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum i 1929 ble stiftelsen «G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel» opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål.

G.C. Rieber var samfunnsengasjert og visjonær og av den oppfatning at alle plikter å bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra på var nettopp opprettelse av det første legatet. De øvrige 5 legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

Samlet betegnes de 6 legatene og fondene GC Rieber Fondene.

Offentlig kontroll

Stiftelsene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven. Stiftelsene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.
Revisor: Ernst & Young AS

Styrende organer

Styrene består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges med en funksjonstid på henholdsvis 4 år og 2 år. Det er likelydende styresammensetning i samtlige stiftelser og de blir i årsberetningen benevnt som styret.

 

Styret har i 2014 bestått av følgende medlemmer:

• Christian Rieber, styreleder
• Helge S. Dyrnes
• Jannike Rieber
• Marit Schjøtt
• Bernt D. Sommersten
• Cathrine Rieber 1. varamedlem
• Bjart Nygaard 2. varamedlem