Leder av Senter for alders og sykehjemsmedisin førsteamanuensis Bettina Husebø.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen

SEFAS ble etablert i 2012 i samarbeid med initiativtakere Bettina Husebø, GC Rieber Fondene og Universitetet i Bergen.

Senteret har hovedfokus på forsking, undervisning og implementering av alders- og sykehjemsmedisin, basert på både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, for å stå bedre rustet til å løse fremtidige utfordringer innen eldreomsorg både innenfor alders- og sykehjemsmedisin og i den kommunale hjemmetjenesten. SEFAS er tilknyttet forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Forskning

I 2014 har senteret vært tilknyttet 10 forskningsprosjekter og fire internasjonale samarbeidsprosjekter. Det arbeides spesielt med følgende prosjekter:

  • KOSMOS-Studien («Kommunikasjon, Smertebehandling, Medikamentvurdering, Occupational therapy, og Sikkerhet», som omfatter 41 sykehjem og over 450 pasienter, med ytterligere tilknytninger i 2015.
  • DEP.PAIN.DEM og SLEEP.PAIN.DEM Studiene, som går inn i forskning på sammenhenger mellom depresjon, smerte og demens, med ønske om å begrense bruk av antidepressiva ved individuell behandling
  • ALTERNATIV til 113. I Norge ønsker nærmere 70% å dø plutselig og uventet, og slippe sykdom og innleggelse på sykehjem og sykehus. Imidlertid dør kun 11% uventet og 6% hjemme i Norge. På verdensbasis er dette svært lave tall. Prosjektet har fokus på å optimalisere behandling og oppfølging av pasienter som ønsker å bo lengst mulig hjemme.


Undervisning

Den tverrfaglige SEFAS seminargruppen for ph.D- og postdok kandidater og mastergradsstudenter bygger en felles forskningsarena, og støtter samarbeidet mellom ulike miljøer fra universitetet, høyskolene og medarbeidere fra Bergen kommune. SEFAS er også ansvarlig for undervisning ved UiB til medisinerstudenter om palliativ medisin/omsorg i livets slutt og sykehjemsmedisin.

Publikasjoner

I 2014 ble det publisert 14 vitenskapelige artikler i fellesvurderte tidsskrifter som omhandler bl.a. omsorg i livets slutt på sykehjem, effekt av smertebehandling på atferdsproblemer hos pasienter med demens, diagnostisering av tannhelseproblemer hos pasienter med demens, eller kreft hos sykehjemspasienter.