Sosiale formål

Ved tildeling av midler tilgodeses særlig sosiale formål, og gjerne formål som er rettet mot den sårbare del av befolkningen. Barn og unge med spesielle behov, god og verdig omsorg for eldre og svake og tilrettelegging for tur- og fritidsaktiviteter er områder der Fondene gjennom en årrekke har medvirket økonomisk, i tillegg til engasjement og oppfølging.

Skisser av seniorsenter på Helgeseter

Helgeseter

Fondene har fulgt og støttet Helgeseter helt siden starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov. Opplegget er inspirert av antroposofiens menneskesyn, medisinsk og pedagogisk praksis. 

Les mer
Petter i beinpressen

Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter ble etablert i 2008 for å gi barn og unge med funksjonshemming og ulike andre motoriske utfordringer et godt tilrettelagt behandlings- og treningstilbud. Senteret er enestående i Norge.

Les mer
Fotograf: Eli Lea.  Vinnere av Omsorgsprisen 2014, søstrene Gerd og Turid Reistad, sammen med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Les mer

Verdighetsenteret

“Alderdommen er også en selvstendig del av det menneskelige liv, med en egenart og egenverdi som ikke behøver å låne mening fra tidligere faser i livet.”
Inge Lønning

Les mer
Fotgraf: Arild Reppen. Musikkterapistudenter i jubileumsåpret 2013.

Musikkterapi

Prosjekter knyttet til musikkterapi har fått støtte fra Fondene siden 1997, og da spesielt i GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning sin regi.

Les mer
Tubakuba på Fløyen. Foto: Espen Folgerø

Byfjellene - fjellene rundt Bergen

I mange år har Fondene støttet det positive arbeidet for å gjøre de nærliggende byfjellene mer tilgjengelig for Bergens befolkning, og som har bidratt til mange gode opplevelser og aktiviteter for både barn og voksne.

Les mer
Åpning av grindaløene på Akslafjellet. Foto: Aksla Vel

Aksla vel

Etter den tragiske hendelsen på Aksla-fjellet utenfor Ålesund, ønsket Fondene å støtte det flotte dugnadsarbeidet som ble igangsatt av Aksla Vel for «å ta fjellet tilbake», og ga tilskudd til tre grindaløer for oppsettelse i det populære turområdet. Velforeningen har lagt ned mer enn 500 dugnadstimer på prosjektet.

Les mer
Arkiv