Matsystemer under press

Landbruk og mat har en viktig rolle i det store klimaregnskapet

Fondene finansierte rapporter "Matsystemer under press" om matproduksjon i lys av klimaendringene.  I 2018 ble det gitt støtte til en videreføring av denne rapporter, "Matsystemet 2030" som fokuserer på bærekraft og ernæring med hovedfokus på kjøttforbruket.