Oils kapsules, Omega 3

Omega-3 og leddgikt

Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond har som formål å bidra til medisinsk forskning innen revmatologi

Møreforskning vil kartlegge muligheten for en klinisk studie på effekten av bruk av omega-3 innen området revmatiske lidelser og inflammasjon.  Foreløpig finnes bare dempende, men ikke helbredende medisiner for leddgikt.  De dempende medisinene er kostbare og gir delvis store bivirkninger.  Det er derfor ønskelig å bruke naturlige midler som kan dempe og forbedre livskvaliteten til pasienter med slike lidelser.  Omega-3 flerumettede fettsyrer er kjent for å ha en betennelsesdempende effekt, og dette ønsker man mer kunnskap om i denne studien.  

I laboratoriet i GC Rieber Oils i Kristiansund forsker man frem nye omega-3 oljer til videre arbeid med studien.