VilVite - dialogen mellom tarm og hjerne

Fondene støtter et nytt installasjonsprosjekt ved VilVite-senteret i Bergen som er kalt "Dialogen mellom tarm og hjerne"

For å oppmuntre til forståelse for at riktig kosthold og mental trening kan være viktig for å motvirke risiko for nevredegenerasjon, som blant annet demens, støtter Fondene et nytt installasjonsprosjekt ved VilVite-senteret i Bergen som er kalt "Dialogen mellom tarm og hjerne".  

Kunnskap skal formidles gjennom flere elementer, en animasjonsfilm, installasjoner som presenterer temaområdene tarm og hjerne og koblingene mellom dem.  Hovedmålgruppen er skoleelever og familier.