Kognitiv testing av barn

Ernæring - Barn i Nepal

Fondene har bidratt til en studie ved et forskningssenter i Bhaktapur.

Det gjøres en studie på hvilke resultater tilskudd av vitamin B12 har gitt på barnas utvikling.  Det gis tilskudd til gravide og ammende kvinner og barn opp til seks år for å undersøke om dette har innvirkning blant annet på hjerneutvikling og vekst. Studien er ledet av professor Tor A Strand ved Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen