Lokal fagarbeider intervjuer mor og barn

Forskning på ernæring og hjerneutvikling hos små barn i Nepal

Prosjektet er et samarbeid med UIB, Senter for internasjonal helse (CHI)

Forskningsprosjektet for å undersøke om lavt nivå av forskjellige vitaminer og fettsyrer i blodet påvirker kognitive evner hos barn i 4–5 års-alder er godt i gang. 400 barn er inkludert i prosjektet, som innebærer prøvetaking og måling av kognitiv funksjon og inntak av mat, psykologiske undersøkelser, samt kartlegging av mødrenes kosthold. Analysene forventes ferdig i mars 2014.