Vannboringstårnet er i full produksjon

Richard Kiwanuka - Bring Children from Streets og Way Forward

Richard Kiwanuka fortsetter sin utrettelige og mangeårige innsats for fattige barn i Uganda. Fondene har i 2013 gitt støtte til et vannprosjekt i Nsumba, som vil forsyne både barnehjem, yrkesskole og prosjekter i slummen. 

Vannprosjektet vil bidra til at man kan høste mat året rundt. Dette er nok et viktig bidrag for å gjøre lokalbefolkningen selvforsynt.

I løpet av de siste 10 årene har Fondene bidratt med 1,5 millioner kroner.