Sanitærforhold i India

40 familier har fått nye kjøkkenbenker

GC Rieber Compact India har fått støtte til å bedre sanitær- og luftforhold for fattige arbeidere i New Dehli i India, og ønskre med dette å legge til rette for bedrede forhold for arbeidere i lavtlønnsyrker.  40 familier har fått nye kjøkkenbenker som skal bidra til familienes hygiene.  Mange familier tilbereder maten sin på gulvet.