UIB Health, Congo

UiB Helse, Kongo

I globalt perspektiv er alvorlig akutt underernæring en av de viktigste faktorer for dødelighet for barn under 5 år. 

For å bedre helsetilbudet til fattige i Kongo, har UiB, Senter for Internasjonal Helse, satt i gang en akseptabilitetsstudie i landsbyen Bwamanda, for å vurdere bruk av hvetebasert terapeutisk mat. 

Fondene har støttet denne studien.