Andre kulturelle formål

Kaland Skolemusikkorps 

Reetablering av Møhlenpris Skolekorps