Kunstterapi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sammen med Kavlifondet har GC Rieber Fondene gitt støtte til terapikunst på Haraldsplass Diakonale Sykehus

Kunstterapiprosjektet på Haraldsplass Diakonale Sykehus er igangsatt av Haraldsplass Venner.  Terapikunst skal prege vegger på oppholdsrom, pasientrom og fellesarealer. Ønsket er at kunsten skal påvirke både pasienter, pårørende og ansatte på en god og positiv måte.  På grunn av smittefare er det etablert digitale løsninger på pasientrommene.  Slik vil pasientene også selv kunne velge blant utvalgt kunst hva de ønsker å se på.