Åpning av grindaløene på Akslafjellet. Foto: Aksla Vel

Aksla vel

Etter den tragiske hendelsen på Aksla-fjellet utenfor Ålesund, ønsket Fondene å støtte det flotte dugnadsarbeidet som ble igangsatt av Aksla Vel for «å ta fjellet tilbake», og ga tilskudd til tre grindaløer for oppsettelse i det populære turområdet. Velforeningen har lagt ned mer enn 500 dugnadstimer på prosjektet.

Familien til Anja har satt stor pris på den store frivillige innsatsen, og at GC Rieber Fondene støtter dette tiltaket. De er selv svært glade i å bruke skog og fjell, og de formulerer sitt budskap slik:

«Tilrettelegging for økt bruk av naturen er viktig for psykisk og fysisk helse. Det er en investering for fremtiden å lære barn å bli glad i skog, fjell og sjø- og ikke minst skal de føle seg trygge der. Dette er noe vi brenner for, og det er en glede i sorgen at vi har kunnet være bindeledd mellom Aksla Vel og GC Rieber Fondene slik at brukerne av Aksla nå får tre flotte «Grindaløer» til glede og nytte. Vi håper de blir mye brukt!»