Tubakuba på Fløyen. Foto: Espen Folgerø

Byfjellene - fjellene rundt Bergen

I mange år har Fondene støttet det positive arbeidet for å gjøre de nærliggende byfjellene mer tilgjengelig for Bergens befolkning, og som har bidratt til mange gode opplevelser og aktiviteter for både barn og voksne.

Rydding, tilrettelegging av turstier med benker og rasteplasser, etablering av lekeapparater og friluftscener er utført, i vesentlig grad basert på frivillig dugnad, og i godt samarbeid med Bergens Skog- og Træplantninsselskap og Bergen Turlag. Ulike dugnadsgjenger har også fått støtte til sitt gode arbeid.


Totalt har Fondene bidratt med støtte til «Ut i naturen» med nærmere 8 mill. kr.

Bergens skog og træplantningsselskap

Nye benker er satt opp i tilknytning til Munkegrind i Munkebotn. 

Falkegrind ovenfor Montana ble innviet høsten 2014.

Fondene har også støttet etableringen av Byfjellslauget, som skal ivareta vedlikehold av byfjellene i en 5-årsperiode.

Tubakuba på Fløyen

I samarbeid med Bergen Arkitekthøyskole og Grønn Etat ble det oppført et gjesterom, Tubakuba, på Fløysletten. Dette har blitt en suksess, og gjesterommet har for høsten 2014 og våren 2015 på det nærmeste vært fullbooket.

Tubakuba er nominert til Mies van der Rohe-prisen 2015, EUs pris for samtidsarkitektur.

Bergen Turlag

I regi av Bergen Turlag har Sherpaer rustet opp en vanskelig del av stien fra Hodnaberg til Kiellandsbu.

Smøråsfjellets venner

Smøråsfjellets Venner fortsetter sitt gode arbeid med tilrettelegging for fritidsaktiviteter. I anledning grunnlovsjubileet i 2014 ble det reist en bauta på Smøråsfjellet. Mangeårig dugnadsinnsats har gjort området til et populært utfartssted for skoler, barnehager og familier.