VilVite. Foto: VilVite

Diverse sosiale formål 2014

Falk Pasientfond

Falks pasientfond gir tilbud til behandlingsopphold ved antroposofiske klinikker, og har også i 2014 fått støtte fra Fondene.

Digital demens

I boken Digital Demens påstår forfatter, professor Manfred Spietzer blant annet at barns bruk av digitale medier bevirker en mangelfull utvikling av sentrale hjernefunksjoner, som reduserer læringsevnen, og i ytterste konsekvens kan gi demenssymptomer.

Kirkens Bymisjon

Fra Bymisjonens etablering i Bergen i 1997 har Fondene gitt bidrag med nærmere 6 mill. kr til forskjellige prosjekter. De er nå godt etablert, og som en heder til den gode innsats som gjøres, ble det i 2014 gitt støtte til julekonserten i Korskirken samt til et internt arrangement for alle som er tilknyttet misjonen på profesjonell eller frivillig basis.

VilVite

Undervisningstilbudet Antilantis ved Bergen Vitensenter er et læreprogram om energi, klima og bærekraft, der også den populære installasjonen Tellus er sentral. Det henvender seg spesielt til elever i videregående skoler, med populærvitenskapelig læring ved bruk av eksperimenter, dataspill og smarttelefoner. Programmet er nå videreutviklet og har fått en nødvendig oppgradering. 

Fondene har støttet denne oppgraderingen.