De populære klovnene fortsetter å glede barn på Haukeland Sykehus.

Haukeland Universitetssykehus

Biobank på Revmatologen

Ved Haukeland Universitetssykehus har Fondene bidratt til etablering av Vestnorsk Forskningsbiobank for revmatologiske sykdommer. Prosjektet skal bidra til å forbedre behandling av dem som får leddgikt i fremtiden, og være en ressursbank for fremtidige forskningsprosjekter.

Ved å undersøke ulike aspekter ved revmatologiske sykdommer, vil man kunne studere årsaksforhold, genetiske faktorer og immunsystem. Dette vil bidra til bedre og mer effektiv behandling av slike lidelser.

Til nå har biobanken inkludert 300 pasienter med til sammen 1200 prøver, for å undersøke hvordan pasienter utvikler antistoffer som nøytraliserer effekt av medisiner. Viktige mål er å finne mer spesialtilpasset medisin, og lære mer om hvorfor pasienter med leddgikt ofte plages av intens utmattelse som til nå har vært vanskelig å behandle.

Barneprogrammet

De populære sykehusklovnene på Barneklinikken ble støttet av Fondene i mange år, inntil de ble inkludert i Barneprogrammet, som videre støttes av Grieg Foundation, GC Rieber Fondene og Haukeland Universitessykehus i samarbeid.

Haukelands venner

Venneforeningen Haukelands Venner gjør et imponerende frivillig arbeid med gode tiltak til glede for pasienter og pårørende ved sykehuset. Blant gode tiltak er det lagt til rette for en rosehage på takterrassen, oppgradering av pårørenderom og anskaffelse av flatskjermer. Det settes også fokus på positivt bruk av minnegaver. Fondene har gitt støtte til å videreføre venneforeningens arbeid.