Gatejuristen Ann-Christin Sjøthun samtaler med en klient.

Kirkens bymisjon

Fra Bymisjonens etablering i Bergen i 1997 og frem til i dag har Fondene gitt bidrag med over 5,6 millioner kroner til forskjellige prosjekter.

Da Gatejuristen ble etablert i 2009 ga Fondene støtte til etablering av dette prosjektet, med delfinansiering av driften ut 2013.

I 2013 er det gitt støtte til «Pedalen Sykkelverksted», et forprosjekt initiert av Bymisjonen, for å kunne gi et tilbud for ungdom som står utenfor arbeidsmarkedet. Et slikt verksted vil samarbeide med NAV, og søke offentlige midler, i tillegg til finansiering over egen drift.

Fondene har også støttet den årlige julekonserten i Korskirken gjennom en årrekke. Bidrag er også gitt til frivillige og ansattes interne arrangementer, for å markere den store innsatsen som gjøres for mennesker som sliter.

 

Foto: Gatejuristen Ann-Christin Sjøthun samtaler med en klient.