Bakgrunn

I 2012 konkluderte WHO med at utviklingen av demens er en av de største samfunnsutfordringer i vår tid.  Antatt antall personer med demens kommer til å øke fra 45 til 140 millioner innen 2050. Det betyr at estimerte 600 millioner mennesker vil bli rammet av demens innen 2050. Hvordan kan vi forebygge en slik utvikling?  Hvordan kan vi forhindre ensomhet, feilmedisinering og feilernæring hos eldre med og uten demens? Og hva fremmer et aktivt liv med fysisk, sosialt og mentalt engasjement?  Hvilke muligheter og etiske spørsmål innebærer bruk av ny omsorgsteknologi?

Sammen med Universitetet i Bergen har GC Rieber Fondene satt i gang et prosjekt der det skal forskes på hvordan man skal forebygge en utvikling der antall personer med demens øker i hele verden.