BFUng - Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng)

BFUng - Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

BFUng fremstår som det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Norge som ikke er prosjektorientert, men har kontinuerlig drift gjennom hele året. Orkesteret har vel 90 medlemmer i alderen 15-25 år og full symfonisk besetning.

Les mer