Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng)

BFUng - Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

BFUng fremstår som det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Norge som ikke er prosjektorientert, men har kontinuerlig drift gjennom hele året. Orkesteret har vel 90 medlemmer i alderen 15-25 år og full symfonisk besetning.

Orkesteret er en del av Musikkselskapet Harmonien og et samarbeid mellom Griegakademiet, Universitetet i Stavanger og Barrat Due Musikkinstitutt. Det ble opprettet i 2015 som en del av Harmoniens 250-årsjubileum og var en videreføring av UngSymfoni. BFUng skal være et flaggskip blant ungdomssymfoniorkestrene i Norge og et springbrett for unge klassiske musikere.

Våren 2020 legger BFUng ut på en stor Norgesturne. Med full symfonisk besetning og medlemmer fra hele Vestlandet skal de spille i Stavanger, Sandefjord, Oslo og Bergen. GC Rieber Fondene har støttet orkesteret helt siden starten, og har i 2020 gitt bidrag til Norgesturneen. Les mer på orkesterets hjemmesider.