Dugnadsgjeng Smøråsfjellet og Fløyen

Støtte til friluftsliv

GC Rieber Fondene har i mange år prioritert formål som kan fremme friluftsliv.  I og med at Fondene skal virke til Bergen Bys vel har det fortrinnsvis vært satser på tilrettelegging for at flest mulig skal ha glede av fjellene og naturen i og rundt Bergen.  Et viktig mål er også at barn og unge skal få lett tilgang til utendørs aktiviteter, og ikke bare utfolde seg innendørs.  I 2019 er det satt ut skulpturer i turområder i Bergen og Omegn til stor glede for turgåere - du kan lese mer om det her

Dugnadsgjenger

Mange dugnadsgjenger på byfjellene er etablert i årenes løp, det er bygget mer en 20 grindaløer og gapahuker, og det er satt ut ca. 100 benker.  Arbeidet med turstier, rasteplasser, lekeplasser og friluftsscener er stort sett utført med frivillig arbeid.  Det sosiale nettverket som utvikles gjennom innsats for fellesskapet i skog og mark bidrar i tillegg til mindre ensomhet som er så utbredt blant pensjonister.  

Fondene er medlem av Byfjellslauget, en støttegruppe som skal ivareta vedlikehold av byfjellene i en 5 årsperiode.

Eksempler på tiltak som Fondene har finansiert:

 

Smøråsfjellets Venner fortsetter arbeidet med rydding og tilrettelegging for fritidsaktiviteter. Mangeårig dugnadsinnsats har gjort området til et populært utfartssted for skoler, barnehager og familier.

Dugnadsgjengen på Askøy lager nye stier i turområdene

Alvøskogens Venner

Tuftepark på Fløyen

 

"Klart det går"

Bergen og Hordaland Turlags prosjekt for tilrettelegging for barn og unge med nedsatt funksjonsevne har fokus på inkludering og lavtersketilbud i nærområdet