Veksthuset på Helgeseter

Om Helgeseter

Fondene var avgjørende for etableringen av Stiftelsen Helgeseter ved starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov som den gang ikke hadde et tilfredsstillende tilbud fra det offentlige. I dag fremstår Helgeseter som en institusjon med et sosialteraputisk tilbud til barn og voksne.

Prosjekter på Helgeseter

Som en naturlig følge av samfunnets utvikling og endrede behov, er området Helgeseter etter hvert som en liten landsby, basert på 3 brobyggende enheter.

I tillegg til den tradisjonelle Helgeseter, ble Eplekarten Steinerbarnehage bygget i 2014, og Helgetun Seniorboliger som skal tilrettelegge for aktive eldre mennesker som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem er innflyttet våren 2019.

De tre områdene som følger livets gang og inkluderer mennesker med spesielle behov, vil nyte godt av hverandre, men være etablert som egne driftsenheter. Gårdsdriften, med bl.a. kyr, hester, griser, sauer og høns er være viktig for et samlende fellesskap.

Felleshuset

Sentralt i konseptet rundt Helgeseter, har vært menneskers omgang og kontakt med dyr. Fondene har gitt støtte til bygging av et felles hus for alle brukerne av Helgeseter-landsbyen, som skal være et ”veksthus for planter og mennesker”, som en videreutvikling av jordbruksaktivitetene på området. Huset skal være en felles møteplass, tilrettelagt for handverk, dyrking av grønnsaker, kolonihage, forsamlingshus etc.

Bygget blir unikt i forhold til romprogram, bruk og arkitektur, med bærekraftig oppvarmingsløsning som både er kostnadseffektiv og tar hensyn til klima og miljø. Byggestart er planlagt til sommeren 2017. 

Setersprell

Årlig arrangerer Helgeseter sitt eget festspill, med forestillingen Setersprell.  Dette er ett av mange resultater av arbeidet på Helgeseter

 

 

Arbeidsvirksomheten

I 2017 stod det nye verkstedshuset ferdig på Helgeseter.  Her er det lysverksted, vevstue og toveverksted der beboere sammen med ansatte produserer flotte varer.