Helgetun

Pilotprosjektet Helgetun

31 leiligheter. 39 beboere. Felleshus, parsellhage og nabogård. De nye seniorboligene på Helgetun i Sædalen utenfor Bergen er ikke som andre seniorboliger. De kan nærmere forklares som et eneste stort sosialt eksperiment, der alle beboerne er forsøkskaniner.

Les mer