Seniorboliger

Om Helgetun Seniorboliger

Et unikt boligprosjekt for sosiale, aktive eldre

Våren 2019 flyttet beboerne inn i Helgetun Seniorboliger som er bygget i tilknytning til Helgeseter.  

Seniorboligene er et pilotprosjekt der det legges til rette for at seniorer får meningsfylte dager med interessante aktiviteter, som vil kunne motvirke ensomhet og bygge samhold og omsorg på tvers av alder, arbeidsevne og funksjonsnivå.

Tilbakemeldingene fra seniorer og ansatte på Helgeseter er svært positive!

Skulpturen "Energi" av Erika Anfinsen er satt opp på Helgetun for å inspirere beboere og besøkende.

 

På Helgetun er det kommet i gang flere fellesaktiviteter, blant annet ble det planet i bed og plantekasser i fellesarealene sommeren 2019.  Det blir fint!

Les mer om boligene på Helgetun Bolig sine hjemmesider.