UiB Centre for International Health

Internasjonale prosjekter

Det gis bidrag til noen få utvalgte, målrettete internasjonale prosjekter, der kontaktlinjene er direkte til prosjektene. Fattige og utsatte barn, med spesielt fokus på ernæring, prioriteres. Hjelp til selvhjelp er en viktig faktor for de utvalgte og målrettede prosjektene vi støtter.