YES Kilimanjaro - Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har endret livet til utviklingshemmede i Kilimanjaroregionen i Tanzania. Med fokus på inkludering, rettigheter, diagnostisering og opplæring, er målet å gi utviklingshemmede et verdig liv og mulighet til å mestre hverdagen.

Funksjonshemmede er fortsatt en svært stigmatisert gruppe i Tanzania. Etter at YES Kilimanjaro opprettet Gabriellasenteret i 2009 har holdningene gradvis endret seg og 6.000 barn har fått hjelp. Foreldre tør å ta med barna sine dit og barna opplever mestring og utvikling. I 2019 ble det gitt støtte til bygging av et snekkerverksted på senteret fra Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier. Paul Rieber har gjennom årene vist stor interesse for, og gavmildhet til, arbeidet YES Kilimanjaro gjør.

Les mer på senterets hjemmesider.