"Kunsten å bli frisk"

En sykehusinnleggelse er en brå og dramatisk livsendring for barn. Den trygge hverdagen med rutiner og forutsigbarhet forsvinner, og barndommen blir rask preget av en voksen tilværelse med ukjente, til tider skremmende, opplevelser.

Målet med prosjektet Kunsten å bli frisk, et tilbud ved Barne- og Ungdomsklinikken på Haukeland Universitetssykehus, er å gi barn en pause fra sykdommen og en mulighet til å bearbeide det vonde. Det gir også barna et pusterom i en ellers steril sykehustilværelse hvor fokuset ofte ligger på det sykdomsrelaterte.

Maling og tegning gir ikke bare økt trivsel, men kan også være et godt middel til å forebygge psykiske lidelser, dempe uro, frykt og sinne. GC Rieber Fondene har gitt støtte til et treårig prosjekt der kunstterapeut Iren Kleiven i samarbeid med lege Maria Engh Hag utvikler og etablerer kunstterapi som et tilbud for barn og unge ved sykehuset. Målet er å vise at kunstterapi virker og etter hver kan få plass som behandlingsmetode på linje med andre terapeutiske virkemidler. I forbindelse med GC Riebers 140-årsjubileum og Fondenes 90-årsjubileum ble det i 2019 gitt en gave fra alle GC Riebers ansatte øremerket prosjektet Kunsten å bli frisk.