Kunstterapi ved Barne- og Ungdomsklinikken ved Haukeland Universitetssykehus

"Kunsten å bli frisk" er et samarbeidsprosjekt som har som mål å utvikle og etablere et tilbud innen kunstterapi for barn og unge.  Du kan lese mer resultatene her

"Kunsten å bli frisk" er et samarbeidsprosjekt mellom Grieg Foundation, Sparebanken Vest, Haukeland Universitetssykehus og GC Rieber Fondene, et prosjekt som skal løfte barn opp og frem.  Det treårige prosjektet har som formål å utvikle og etablere et tilbud innen kunstterapi for barn og unge.  

På sykehuset er det mye venting og usikkerhet om hva som skje.  Kunstterapeut Iren kleiven sier at hennes rolle er å møte barnet der det er i sin situasjon, og legge til rette for at det friske får større plass.   Når barn får uttrykke seg kreativt er håpet at det midt i alt det usikre kan kjenne seg trygg en stund.