Vil Vite

Hjernen + Tarmen = Sant

Våren 2020 åpner VilVite utstillingen Hjernen og tarmen. Utstillingen formidler hvordan hjernen og tarmen “snakker sammen”, og hvordan kostholdet påvirker både humør, kognitiv kapasitet og minne. Målet er å inspirere alle, særlig barn og unge, til å søke kunnskap om hvordan livsstil påvirker helsen.

Les mer