Bidrag til et større felleskap

GC Rieber Fondene er en bidragsyter til sosial velferd, kultur og forskning.

GC Rieber Gruppen er tydelig på at vi er en del av et større fellesskap, noe som er bakgrunnen for at GC Rieber Fondene ble etablert. I dag støtter vi et stor antall allmennyttige prosjekter og aktiviteter, der målet er å støtte dem som har behov for spesielle tilbud. 

 

Personvernklæring: https://www.gcrieber.no/om-oss/personvernerklaering/

Fondets grunnleggere, Emma og Gottlieb Christian Rieber

Historie

Firmaet GC Rieber ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning firmaets 50-års jubileum i 1929, ble stiftelsen G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså allmennyttige formål.

Les mer
Samuel og Bestefar på nye eventyr. Kreditering: TV2

Årsrapporter

Formålet for stiftelsene som administreres under fellesnavnet GC Rieber Fondene er i første rekke å støtte og utvikle allmennyttige formål i Bergensområdet. Blant flere hundrede søknader til forskjellige formål prioriterer styret for tiden en del større prosjekter. Noen av disse vil ha behov for fortsatt oppfølging og støtte i flere år.

Les mer
Barn på Smøråsfjellet i Bergen

Formål og styring

Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter.

Les mer