Bidrag til et større felleskap

GC Rieber Fondene er en bidragsyter til sosial velferd, kultur og forskning.

GC Rieber Gruppen er tydelig på at vi er en del av et større fellesskap, noe som er bakgrunnen for at GC Rieber Fondene ble etablert. I dag støtter vi et stor antall allmennyttige prosjekter og aktiviteter. 

GC Rieber startet sin historie i 1879

Historie

Firmaet G.C. Rieber & Co AS ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum i 1929 ble stiftelsen «G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel» opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål.

Les mer
Barn på Smøråsfjellet i Bergen

Formål og styring

Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter.

Les mer
Omsorgsbildet 2014. Foto: Terje Bergesen

Årsrapport

Formålet for stiftelsene som administreres under fellesnavnet GC Rieber Fondene er i første rekke å støtte og utvikle allmennyttige formål i Bergensområdet. Blant flere hundrede søknader til forskjellige formål prioriterer styret for tiden en del større prosjekter. Noen av disse vil ha behov for fortsatt oppfølging og støtte i flere år.

Les mer