Engasjement år for år

Oversikt over tildelinger de siste årene viser følgende utvikling

(tall i hele tusen)

 Totalt beløp20142013201220112010Gjennomsnitt
2010-2014
Sosiale formål 6 230 41 % 49 % 38 % 54 % 39 % 44%
Kulturelle formål 4 188 28% 46 % 14 % 18% 29 % 27 %
Forskning 4 635 31 % 5 % 48 % 28% 32 % 29 %

 

De største engasjementer de siste 15 år

(tall i hele tusen)

Bryggen / Verdensarv  kr 4 299
Kirkens Bymisjon, Bergen  kr 5 696
Universitetet i Bergen – helseprosjekter kr 6 311
Bergen Vitensenter AS VilVite  kr 6 421
Ung Symfoni   kr 6 508
Haukeland Universitetssykehus kr 6 684
Barnas Fysioterapisenter og Turbo kr 7 000
Stiftelsen Helgeseter kr 7 967
Byfjellene, fjellene rundt Bergen kr 7 994
GC Rieber Klimainstitutt/Nansensenteret  kr 10 153
Musikkterapi  kr 15 992