Samuel og Bestefar på nye eventyr. Kreditering: TV2

Årsrapporter

Formålet for stiftelsene som administreres under fellesnavnet GC Rieber Fondene er i første rekke å støtte og utvikle allmennyttige formål i Bergensområdet. Blant flere hundrede søknader til forskjellige formål prioriterer styret for tiden en del større prosjekter. Noen av disse vil ha behov for fortsatt oppfølging og støtte i flere år.

Last ned årsrapport 2019 for GC Rieber Fondene