Fondets grunnleggere, Emma og Gottlieb Christian Rieber

Historie

Firmaet GC Rieber ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning firmaets 50-års jubileum i 1929, ble stiftelsen G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså allmennyttige formål.

G.C. Rieber var samfunnsengasjert, visjonær og av den oppfatning at alle plikter å bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra på var nettopp opprettelse av det første legatet. De øvrige legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

I 2015 ble de tre fondene G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel, P.G. Rieber og hustru født Martens Legat og GC Rieber AS Understøttelsesfond slått sammen til GC Rieber Fondet. GC Rieber Fondene har derfor siden 2015 bestått av:

- GC Rieber Fondet, opprettet 1917-1929
- Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond, opprettet 1998
- Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond, opprettet 2000
- Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier, opprettet 2012

I 2019 markerte GC Rieber Fondene sitt 90-årsjubileum. Fondets visjon er i dag å støtte mennesker med individuelle behov gjennom hele livet. Prosjektene vi velger å støtte strekker seg fra de aller yngste til mennesker helt på slutten av livet.