Bauta reist til minne om havariet av "der Zee Plog" på Herdla ved Bergen.

Søk støtte

Søknader om støtte og forespørsler om stiftelsenes virksomheter rettes til: 

GC Rieber Fondene
Postboks 990, Sentrum
5808 BERGEN

Telefon: 926 51 956

E-post: fondene@gcrieber.com