Våre formål

Dansegruppen Patina, som teller 30 kvinner i alder 64-83 viser at det aldri er for sent å være aktiv!

Sosiale formål

Ved tildeling av midler tilgodeses særlig sosiale formål, og gjerne formål som er rettet mot den sårbare del av befolkningen.

Les mer

Klima og Ernæring

GC Rieber Fondene ønsker å oppmuntre til mer kunnskap om kosthold.  I tillegg er det viktig å bidra til å redusere matsvinn.

Les mer
BFUng i Kina i 2018

Kulturelle formål

Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokalt forankrete unge talenter, særlig innen musikk. 

Les mer

Nytt forskningsprosjekt

Sammen med UIB har GC Rieber Fondene satt i gang et prosjekt der det skal forskes på hvordan man skal forebygge en utvikling der antall personer med demens øker i hele verden.  

 I 2012 konkluderte WHO med at utviklingen av demens er en av de største samfunnsutfordringer i vår tid.  Ansatt personer med demens kommer til å øke fra 45 til 140 millioner innen 2050.  Det betyr at estimerte 600 millioner mennesker vil bli rammet av demens innen 2050.  Hvordan kan vi forebygge en slik utvikling?  Hvordan kan vi forhindre ensomhet, feilmedisinering og feilernæring hos eldre med og uten demens?  Hva fremmer et aktivt liv med fysisk, sosialt og mentalt engasjement?  Hvilke muligheter og etiske spørsmål innebærer bruk av ny omsorgsteknologi?

Figuren viser faktorer som spiller inn på utviklingen av demens.

 

 

Les mer

Terapier

Kunst og musikk som terapeutisk verktøy i behandling innen eldreomsorg, palliativ omsorg, psykisk helse, rus og andre områder er dokumentert og blitt meget anerkjent. 

Les mer