Våre formål

Dansegruppen Patina, som teller 30 kvinner i alder 64-83 viser at det aldri er for sent å være aktiv!

Sosiale formål

Ved tildeling av midler tilgodeses særlig sosiale formål, og gjerne formål som er rettet mot den sårbare del av befolkningen.

Les mer

Klima og Ernæring

GC Rieber Fondene ønsker å oppmuntre til mer kunnskap om kosthold.  I tillegg er det viktig å bidra til å redusere matsvinn.

Les mer
BFUng i Kina i 2018

Kulturelle formål

Blant mange gode kulturelle tiltak har Fondene prioritert å støtte lokalt forankrete unge talenter, særlig innen musikk. 

Les mer

Nytt forskningsprosjekt

 

Sammen med Universitetet i Bergen har GC Rieber Fondene satt i gang et prosjekt der det skal forskes på hvordan man skal forebygge en utvikling der antall personer med demens øker i hele verden.

Les mer

Terapier

Kunst og musikk som terapeutisk verktøy i behandling innen eldreomsorg, palliativ omsorg, psykisk helse, rus og andre områder er dokumentert og blitt meget anerkjent. 

Les mer