Omsorgsbilde 2013

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) ved Universitetet i Bergen

Siden SEFAS ble etablert i 2012 med betydelig støtte fra GC Rieber Fondene, har senteret hatt en eventyrlig utvikling.

Senterets hovedfokus er forskning, undervisning og implementering basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Hovedmålet er bedre omsorg for eldre ved utvidet kunnskap om blant annet smerte, depresjon, demens, medisinering og hjemmedød.

De 10 forskningsprosjektene som er knyttet til senteret vil bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å løse fremtidige utfordringer innen eldreomsorg. Allerede før FN hadde formulert sine bærekraftsmål søkte SEFAS å sikre best mulig helse og fremme livskvalitet, særlig for sårbare eldre.

Det er ikke bare unge som blir rammet av livsstilsykdommer. Hva vi puster inn i løpet av en dag, hva vi spiser, hvilke medisiner vi tar, hvorledes vi beveger oss og hvilken livsstil vi har påvirker også eldre. Sunn og best mulig ernæring vil bli et viktig satsingsområde for SEFAS i fremtiden. SEFAS setter fokus på forebygging av livsstilsrelaterte sykdommer og bidrar til en bærekraftig folkehelse. Kombinasjonen av forskning, kunnskapsformidling, behandling og støtteapparat er avgjørende for at FNs 3. Bærekraftsmål, God helse, kan fremmes.

SEFAS er knyttet til forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.