Internasjonale bidrag

Det gis bidrag til noen få utvalgte, målrettete internasjonale prosjekter, der kontaktlinjene er direkte til prosjektene.  Fattige og utsatte barn, med spesielt fokus på ernæring prioriteres.

Glade deltakere på CISVs sommerleier 2016

YES Kilimanjaro - Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis rettigheter tidlig i livet, at de blir diagnostisert og får adekvat opplæring, slik at de kan bidra i sine lokalsamfunn.

Les mer
Arkiv