Internasjonale bidrag

Det gis bidrag til noen få utvalgte, målrettete internasjonale prosjekter, der kontaktlinjene er direkte til prosjektene.  Fattige og utsatte barn, med spesielt fokus på ernæring prioriteres.

Arkiv