Glade deltakere på CISVs sommerleier 2016

YES Kilimanjaro - Gabriellasenteret

Gabriellasenteret har som målsetting å arbeide for at utviklingshemmede barn gis rettigheter tidlig i livet, at de blir diagnostisert og får adekvat opplæring, slik at de kan bidra i sine lokalsamfunn.

Fondene har gitt støtte til bygging av et bakeri med utsalg på Gabriellasenteret i Tanzania, som drives av Yes Kilimanjaro.  Her skal de unge gå i lære for å bli gode bakere, kunne behandle kunder, samt få veiledning i et bedret kosthold.