Kulturelle formål

Fondene ønsker å bidra til å sikre videreutvikling av et bredt kulturliv i Bergen.  Derfor støttes lokalt forankrete unge talenter, særlig innen musikk og scenekunst, og samarbeidende parter som kan bidra til å utvikle de unge talentene.

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng)

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng)

BGUng fremstår som det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Norge som ikke er prosjektorientert, men har kontinuerlig drift gjennom hele året.  Orkesteret har vel 90 medlemmer i alderen 15-25 år og full symfonisk besetning.

Les mer
Arkiv