Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng)

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng)

BGUng fremstår som det fremste ungdomssymfoniorkesteret i Norge som ikke er prosjektorientert, men har kontinuerlig drift gjennom hele året.  Orkesteret har vel 90 medlemmer i alderen 15-25 år og full symfonisk besetning.

Fondene bidro til at Ung Synfoni ble startet i 1997, og har fulgt orkesteret siden.  I 2017 hadde de konsert på Torgalmenningen i Bergen under Festspillene, og denne vellykkede konserten avstedkom innbydelse til å spille i Kina.  Fondene bidro til denne turen i 2018.