Minnesmerke "De Zee Ploeg" på Herdla

Herdla

Historien om Lasteskipet "De Zee Ploeg" og minnesmerket på Herdla

Krig, hungersnød og religiøse motsetninger i Europa la grunnlaget for utvandring til andre land for ca. 200 år siden. Høsten 1817 drog det hollandske lasteskipet «De Zee Ploeg» fra Amsterdam med ca. 560 emigranter om bord. De ønsket å skaffe seg en ny og bedre fremtid i Amerika. I Nordsjøen ble skipet rammet av sterk storm og drev mot norskekysten. Det havarerte skipet ble lost inn til Herdla i september 1817. Mangel på mat, drikke og medisiner førte til sykdom og død om bord. «De Zee Ploeg» ble slept til Sandviken i Bergen. Havariet førte til store problemer for Bergen, som på den tiden hadde ca. 18.000 innbyggere. Likevel fikk de nødstedte sydtyskerne mat og opphold. Mange av emigrantene reiste etter hvert videre til Amerika eller tilbake til Tyskland. En del barn som hadde mistet sine foreldre under havariet ble værende i Bergen. De ble stamfedre til mange familier i Bergen. Blant dem var Paul Gottlieb Rieber.

I 1997 var det 180 år siden «De Zee Ploeg» kom inn til Herdla. Det ble da reist et minnesmerke som kunstneren Linda Bønes kalte for «Det Oppreiste Mennesket». Dekoren på den 6-kantete minnesteinen illustrerer og forteller historien til de havarerte emigrantene.

Symbolene minner oss om utvandrerne som til tross for store vanskeligheter og enorme påkjenninger stod oppreist i stormen. Det er en nyttig lærdom for alle etterkommerne som også møter utfordringer på sin livsseilas.

I forbindelse med markeringen av 200 års jubileet i september 2017 vil minnesteinen bli flyttet lenger nord på Herdla med direkte utsikt til det ublide havet som førte til at «De Zee Ploeg» drev hjelpeløst omkring

Sammen med Bjarne Rieber Gruppen vil GC Rieber Fondene i september 2017 invitere samtlige etterkommere etter emigrantene fra «De Zee Ploeg» til markering av jubileet. 

GC Rieber Fondene, Håkon Andersen

 

Foto nederst: Håkon Andersen. Den 22. september 2013 ble en modell av «De Zee Ploeg» som Knut Hanselmann har laget, heist opp under taket i Herdla Kirke. Denne vakre modellen er blitt kirkeskip på Herdla, og et verdig minne om en av de største katastrofene på norskekysten i fredstid.