Sosiale formål

Den sårbare del av befolkningen, med fokus på barn med spesielle behov og sårbare eldre, er prioriterte områder som Fondene støtter. Fremtidsrettete tiltak, gjennomføringsevne og frivillighet, er utgangspunkt for støtte til arbeid med tilrettelegging for tur- og fritidsaktiviteter til beste for byens befolkning.

Gårdsarbeid på Helgeseter

Helgeseter

Fondene har fulgt og støttet Helgeseter helt siden starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov, som den gang ikke hadde et fullgodt tilbud fra det offentlige. 

Les mer
Vinner av omsorgsprisen 2016, Oddvin Heimvik Utåker

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Les mer
Foto. Thor Brødreskift. Dansegruppen Patina.

Musikkterapi

Prosjekter knyttet til musikkterapi har fått støtte fra Fondene siden 1997, og da spesielt i GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning sin regi.

Les mer
Dugnadsgjeng Smøråsfjellet og Fløyen

Ut i naturen

I mange år Fondene bidratt med støtte til prosjekter som skal få mennesker ut i naturen. Mer enn 8 mill.kr. er så langt gitt, i stor grad til frivillig arbeid. 

Les mer
Arkiv