Sosiale formål

Den sårbare del av befolkningen, med fokus på barn med spesielle behov og sårbare eldre, er prioriterte områder som Fondene støtter. Fremtidsrettete tiltak, gjennomføringsevne og frivillighet, er utgangspunkt for støtte til arbeid med tilrettelegging for tur- og fritidsaktiviteter til beste for byens befolkning.

Veksthuset på Helgeseter

Helgeseter

Fondene var avgjørende for etableringen av Stiftelsen Helgeseter ved starten i 1954.  Helgeseter ble da etablert som helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov som den gang ikke hadde et tilfredsstillende tilbud fra det offentlige.  I dag fremstår Helgeseter som en institusjon med et sosialteraputisk tilbud til barn og voksne.

Les mer

Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Pasienter med funksjonsnedsettelse som ikke får behandlingen sin dekket av det offentlige, kan etter vurdering av fagpersonene ved senteret, søke Fondene om økonomisk støtte til behandling.  I 2018 ble det bevilget behandlinger til en verdi av ca. kr. 1 mill. fra GC Rieber Fondene.

Les mer
Dugnadsgjeng Smøråsfjellet og Fløyen

Ut i naturen

GC Rieber Fondene har i mange år prioritert formål som kan fremme friluftsliv.  I og med at Fondene skal virke til Bergen Bys vel har det fortrinnsvis vært satser på tilrettelegging for at flest mulig skal ha glede av fjellene og naturen i og rundt Bergen.  Et viktig mål er også at barn og unge skal få lett tilgang til utendørs aktiviteter, og ikke bare utfolde seg innendørs.

Les mer
Vinner av omsorgsprisen 2018, Rune Samdal med Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Omsorgsprisen

Omsorgsprisen ble etablert av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den glimrende innsats og omsorg mange yter for de mest sårbare og hjelpetrengende i vårt samfunn, fremfor alt overfor eldre, men også pårørende og pasienter i livets sluttfase, og pasienter med alvorlig, livstruende, kronisk, psykisk eller fysisk lidelse.

Les mer
Arkiv