Helseminister Bent Høie besøkte senteret i januar 2017. Her ser han Markus Solberg bli veiledet av fysioterapeut Celine Christensen, mens pappa Morten Solberg følger med.

Barnas Fysioterapisenter og Turbo

Barnas Fysioterapisenter og Turbo gir et unikt  behandlingstilbud til barn og unge i alderen 0-35 år, hovedsakelig med nevrologiske problemstillinger.

Senteret kjennetegnes ved høy faglig kompetanse med spesialisering innenfor barne- og ungdomsfysioterapi, manuellterapi, psykomotorisk fysioterapi og klinisk nevrologisk fysioterapi. Senteret har et utstrakt gruppetilbud med intensive treningsperioder som gir mulighet for høy dosering for å kunne oppnå målrettete motoriske løft. I tillegg til klinisk praksis arbeides det med fagutvikling gjennom forskningsprosjekter og kursvirksomhet, samt undervisning, studentpraksis og sensoroppdrag. Åtte fysioterapeuter og en sekretær er tilknyttet senteret. I tillegg arbeider 3 fysioterapeuter på treningssenteret på kveldstid.

Hovedaktiviteter i 2016

  • 472 pasienter mellom 0 og 18 år har fått 5932 behandlinger.
  • 150 pasienter mellom 19 og 35 år har fått 2255 behandlinger


Kine Melfald Tveten fortsetter sitt studie av et videobasert kartleggingsverktøy for spedbarn med henblikk på å fange opp barn med behov for tidlig intervensjon. Prosjektet løper parallelt med hennes kliniske arbeid på senteret. Hun mottar veiledning ved Universitetet i Bergen, og både daglig leder Jannike Rieber og fysioterapeut Chatrine Johannesen er involvert i prosjektet.

Kamilla Arnevik fullførte i 2016 sin mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi i Tromsø ved siden av sitt arbeid ved senteret, og Camilla Skagen holder på med et masterprogram i kunnskapsbasert praksis i helsefag i Bergen.

Et økende antall barn henvises fra Barnehabiliteringstjenestene rundt om i Norge. Helseforetakene har ansvar for å sørge for intensiv trening, men fordi Habiliteringstjenestene selv ikke har tilbud om intensive treningsperioder, henvises stadig flere til Barnas Fysioterapisenter. Men senteret får ingen betaling fra det offentlige for behandlingen som gis. Dette var et av flere tema som ble diskutert da Helseminister Bent Høie var på besøk på senteret like over nyttår.

Fondene støttet også i 2016 senteret i påvente av offentlig finansiering.

 

Foto: Camilla Skagen. Helseminister Bent Høye Besøkte senteret i januar 2017. Her ser han Markus Solberg bli veiledet av fysioterapeut Celine Christensen, mens pappa Morten Solberg følger med.