Elektrisk sykkeltaxi til Slettemarken Sykehjem, støttet av GC Rieber Fondene

Elektrisk sykkeltaxi til Slettemarken Sykehjem

Fondene har bevilget midler til Slettemarken Sykehjem til kjøp av elektrisk sykkel, som blir brukt til å ta beboerne med på turer i nærområdet. 

Sykehjemmet har stort fokus på aktivisering av beboerne, og sykkelen blir flittig brukt til turer rundt Tveitevannet, med hjemmets ansatte og frivillige som «syklister».

Sykkelen ble innviet med helsebyråd Rebekka Ljosland med en beboer i passasjersetet, og en ansatt som sjåfør og syklist.