Helgeseter

Veksthuset på Helgeseter

Om Helgeseter

Fondene var avgjørende for etableringen av Stiftelsen Helgeseter ved starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov som den gang ikke hadde et tilfredsstillende tilbud fra det offentlige. I dag fremstår Helgeseter som en institusjon med et sosialteraputisk tilbud til barn og voksne.

Les mer