Helgeseter – et helt lite samfunn

GC Rieber Fondene var avgjørende for etableringen av Stiftelsen Helgeseter ved starten i 1954. Helgeseter ble da etablert som helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov som den gang ikke hadde et tilfredsstillende tilbud fra det offentlige. I dag fremstår Helgeseter som en institusjon med et sosialteraputisk tilbud til barn og voksne.

Prosjekter på Helgeseter

Som en naturlig følge av samfunnets utvikling og endrede behov, er området Helgeseter etter hvert som en liten landsby, basert på 3 brobyggende enheter.

I tillegg til den tradisjonelle Helgeseter, ble Eplekarten Steinerbarnehage bygget i 2014, og Helgetun Seniorboliger som er tilrettelagt for aktive eldre mennesker som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem ble innflyttet våren 2019.

De tre områdene som følger livets gang og inkluderer mennesker med spesielle behov, nyter godt av hverandre, men er etablert som egne driftsenheter. Gårdsdriften, med bl.a. kyr, hester, griser, sauer og høns er være viktig for et samlende fellesskap.

Veksthuset

Sentralt i konseptet rundt Helgeseter har alltid vært menneskers omgang og kontakt med dyr. Fondene har finansiert Veksthuset, som er et felles hus for alle brukerne av Helgeseter-landsbyen, og er et «veksthus for planter og mennesker»som en videreutvikling av jordbruksaktivitetene på området. Huset er en felles møteplass der det dyrkes økologiske urter, det avholdes korøvelser, trening, felles middager og mange andre aktiviteter.

Huset er i flittig bruk og har blitt et flott samlingspunkt for alle som bor og arbeider på Helgeseter og Helgetun.

Setersprell

Årlig arrangerer Helgeseter sitt eget festspill, med forestillingen Setersprell.  Dette er ett av mange resultater av arbeidet på Helgeseter

Arbeidstilbud på Helgeseter

Gården er en viktig del av livet på Helgeseter.  Dyrene gir melk, ull, egg, kjøtt og mye glede.  De skal klappes og stelles, og det produseres fôr på 67 dekar dyrket mark.  På vinteren lages det ved, og veiene i tunet vedlikesholdes.

På bakeriet forsynes alle på Helgeseter med kjempesunne brød, og litt mindre sunne kaker, kjeks og annet godt.

På lysverkstedet, vevstuen og toveverkstedet lages det flotte produkter blant annet med ull fra egne sauer.  Varene blir solgt på Helgeseter sitt sommer- og julemarked.

keyboard_arrow_up