Om oss

Firmaet GC Rieber ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning firmaets 50-års jubileum i 1929, ble stiftelsen G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså allmennyttige formål.

G.C. Rieber var samfunnsengasjert, visjonær og av den oppfatning at alle plikter å bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra på var nettopp opprettelse av det første legatet. De øvrige legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

I 2015 ble de tre fondene G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel, P.G. Rieber og hustru født Martens Legat og GC Rieber AS Understøttelsesfond slått sammen til GC Rieber Fondet. GC Rieber Fondene har derfor siden 2015 bestått av:

 • GC Rieber Fondet, opprettet 1917-1929
 • Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond, opprettet 1998
 • Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond, opprettet 2000
 • Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier, opprettet 2012
 • Vibeke Rieber Sommersten og Bernt Sommerstens Stiftelse til fremme av av bærekraftig utvikling, opprettet 2020

I 2019 markerte GC Rieber Fondene sitt 90-årsjubileum. Fondets visjon er i dag å støtte mennesker med individuelle behov gjennom hele livet. Prosjektene vi velger å støtte strekker seg fra de aller yngste til mennesker helt på slutten av livet.

Formål og styring

Stiftelsene yter støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål, fortrinnsvis i Bergen. I tillegg ytes det bidrag til medisinsk og annen forskning.

Midlene til den økonomiske støtten kommer fra avkastningen av stiftelsenes kapital. Målsettingen med kapitalforvaltningen er å oppnå en høyest mulig langsiktig avkastning innenfor en akseptabel og klart definert risiko, og innenfor gjeldende rammebetingelser for kapitalforvaltningen, tilpasset stiftelsenes vedtekter.

 

Stiftelser

Stiftelse Opprettet
GC Rieber Fondet

1917-1929

Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond

1998

Ragna Sofie og Chr. Riebers Allmennyttige Fond

2000

Paul (Paal) Riebers Fond til støtte for utdannelse av supplerende terapier

2012

Vibeke Rieber Sommersten og Bernt Sommerstens stiftelse til fremme av bærekraftig utvikling

2020

Firmaet G.C. Rieber & Co AS ble etablert i 1879 av Gottlieb Christian Rieber. I anledning av at firmaet feiret sitt 50-års jubileum i 1929 ble stiftelsen «G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel» opprettet. Hensikten med legatet var, og er fortsatt, å tjene Bergen bys vel, altså til allmennyttige formål.

G.C. Rieber var samfunnsengasjert og visjonær og av den oppfatning at alle plikter å bidra til en god samfunnsutvikling. En måte å bidra på var nettopp opprettelse av det første legatet. De øvrige 5 legatene og fondene har også sine opphav gjennom familien og firmaet GC Rieber, og er senere lagt inn under felles forvaltning.

I 2015 ble de tre fondene G.C. Rieber og hustru født Gysing Legat i Bergens Vel, P.G. Rieber og hustru født Martens Legat og GC Rieber AS Understøttelsesfond slått sammen til GC Rieber Fondet.

Samlet betegnes fondene GC Rieber Fondene.

 

 

«Du må stå for noe, ellers faller du for alt»

– G.C. Rieber

Offentlig kontroll

Fondene er underlagt og reguleres av Stiftelsesloven.

Fondene er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og i Stiftelsesregisteret i Førde.

Revisor: Ernst & Young AS

Styrende organer

Styrene består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges med en funksjonstid på henholdsvis 4 år og 2 år. Det er likelydende styresammensetning i samtlige stiftelser og de blir i årsberetningen benevnt som styret.

Styret 2022:

 • Bjart Nygaard, styreleder
 • Paal-Henrich Berle, nestleder
 • Jannike Rieber
 • Pernille Rieber
 • Marit Schjøtt
 • Christian Rieber, varamedlem
 • Vivi Cathrine Sommersten Brandstadmoen, varamedlem
keyboard_arrow_up